Hoeveel kunt u lenen?

Er is een wezenlijk verschil tussen hoeveel kunt u kunt lenen bij een kredietgever als maximum en hoeveel u persoonlijk zou kunnen lenen. Kredietgevers geven altijd de optie tot een bepaald bedrag te lenen. Dit kan bijvoorbeeld 35.000 euro zijn voor een autolening, maar het kan ook 75.000 euro zijn voor een persoonlijke lening. Ondanks dat deze mogelijkheid dus bestaat hoeft dit zeker niet te betekenen dat een dergelijk hoge lening voor u weg gelegd is, want kredietgevers zullen altijd gaan bekijken wat er voor u mogelijk is en of de door u gewenste lening financieel haalbaar voor u is. Heeft u bijvoorbeeld al een lening lopen, dan zullen de mogelijkheden voor een tweede lening mogelijk minder voor u zijn. Ook bij een onregelmatig inkomen zullen er slechts beperkte mogelijkheden tot geld lenen zijn en zo zijn er nog meer zaken die invloed hebben op de maximale lening die u zou kunnen krijgen bij een kredietgever.

Lenen op basis van inkomen

Op basis van uw inkomen krijgt de kredietgever toch al heel gauw een aardig beeld van welke lening voor u verantwoord zou zijn. Alhoewel we niet gaan ontkennen dat het inkomen niet heel erg belangrijk is zal alleen een goed inkomen er ook niet in alle gevallen voor kunnen gaan zorgen dat uw lening hoog gaat zijn of dat u überhaupt een lening kunt krijgen. Een hoog inkomen, maar aan de andere kant schulden bijvoorbeeld zullen u niet gaan helpen aan de beste lening. Enkel het feit dat u over een goed inkomen beschikt hoeft dus zeer zeker niet te betekenen dat een hoge lening er voor u in zal zitten.

Een goedkope lening afsluiten

Hoeveel u kunt lenen zult u dus moeten bekijken en zult u ook door de kredietgever moeten laten bekijken, maar altijd is een goedkope lening natuurlijk welkom, zelfs als het maar mocht gaan om een zeer kleine lening. Dit heeft u uiteraard gewoon helemaal zelf in de hand, want het is aan u om te bepalen waar u een aanvraag voor een offerte van de lening indient en als ergens goedkoop lenen niet tot de opties behoort dient u natuurlijk ook geen aanvraag in.